Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu (CEZiB) ma powstać po połączeniu i przeniesieniu dotychczas działających szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. Dodatkowo utworzone zostanie Centrum Poradnictwa Zawodowego i Informacji Zawodowej, Centrum Współpracy z Pracodawcami i Inwestorami. Powstanie nowa szkoła dla prawie tysiąca ucznów, nowoczesna, z dobrze wyposażonymi pracowniami i warsztatami.

W poszpitalnym obiekcie przy ul. Warszawskiej powstanie kompleks dydaktyczny o łącznej powierzchni 7.7 tys. m kw. Generalnym wykonawcą jest firma Mirbud, a koszt inwestycji wynosi 104 mln zł.

make-SOFT usługi IT dla biznesu